Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Обезщетяване на пострадали лица близки родственици

Справедливото обезщетение при телесните увреждания и морални вреди

Пълна имуществена отговорност на служителя или работника

Заплащане на общите разходи в сграда в режим на Етажна Собственост

Изпълнение върху движими вещи

Задатък

Лични контакти на бабата и дядото с детето

Отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя

Нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък

Отговорност на водача при ПТП станало в рамките на опасната зона

Уведомление по договорите за цесия

Постановлението за възлагане може да се обжалва

Основание да се открие производство по несъстоятелност за търговец

Съдебно решение, чиито мотиви са неразбираеми или противоречиви

Влязла в сила присъда за гражданско-правните последици от престъпление

Oбжалване на действията на съдебния изпълнител

Вземания на кредитори при несъстоятелност

Уведомление от управителя за заличаване от търговския регистър

Длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане

Обезщетение за неимуществени вреди при повдигнато обвинение

Пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи

Парично обезщетение за отчуждаваните имоти

Вписване на нотариален акт за недвижим имот с одобрена кадастрална карта

Изменение на издръжката в полза на детето

Oбжалване постановлението за възлагане

Упражняването на родителските права върху детето

Правата на третите лица, засегнати от принудително изпълнение

Обезщетение за неползващ имота собственик

Заявлението за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва давността