Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

ПТП

Може ли застрахователната компания да изисква платеното от нея обезщетение за неимуществени вреди от виновния водач по застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилистите?

Отговорност на застрахователя при застраховка Гражданска отговорност

Нужно ли е да се обърна към адвокат, ако съм претърпял ПТП ?

Застрахователно право, помощ при ПТП и предявяване на съдебен иск

Отговорността на застрахователя

Отговорност на застрахователя при ПТП, при сключена застраховака ‘Гражданска отговорност’ и уведомяване при инцидент

Прилагане на Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди

Застрахователно право, уреждане на претенции пред застраховател, Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди

Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС

Съгласно постоянната и последователна съдебна практика на Върховния Касационен […]

ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация

В случай, че настъпи катастрофа или юридически формулирано ПТП […]

Oбезщетения при претърпяно ПТП

Обезщетение при ПТП, ангажиране отговорността на застрахователя при отказ от плащане – адв. кантора ‘Томови’

Какви са правата ми, ако съм пострадал от престъпление или от ПТП ?

Адв. Михаил Томов – защита на правата при ПТП или инцидент, договорна и деликтна отговорност

Защита на лица, пострадали при ПТП

Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност