Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Търговско право; Наследяване на дружествен дял; наследство; оод