Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест