Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Oбезщетения при претърпяно ПТП

Oбезщетения при претърпяно ПТП

 

В случай, че сте потърпевш от ПТП, то държавният апарат в лицето на прокуратурата ще осъществи преследване. Ако Вие сте пострадал и вследствие на претърпяното произшествие Ви е била направена операция, то Вие може да получите обезщетение от застрахователната компания, с която е била сключена застраховка „Гражданска отговорност” за автомобила, който е бил управляван, по време на ПТП-то. Прокуратурата следва да образува досъдебно производство,  по време на което да се съберат доказателства за вината на водача, които впоследствие могат да бъдат използвани в гражданското производство, чийто предмет ще бъде материалния интерес на претърпените от Вас имуществени вреди и преживените болки и страдания, представляващи неимуществени вреди.

Досъдебното производство може да приключи с няколко акта – прокурорът може да прекрати или спре наказателното производство, може да предложи споразумение между водача, причинил ПТП-то и Прокуратурата, както и да внесе пред Съда предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Последната и най-благоприятна възможност за Вас би била, прокурорът да внесе обвинителен акт – това би означава, че са събрани достатъчно доказателства за извършителя и наличието на вина в извършеното от него деяние. В случай, че се окаже, че деецът е неспособен да носи наказателна отговорност, то вероятно досъдебното производство ще завърши с постановление на прокурора за прекратяване на наказателното производство изобщо, но с прогласяване наличието на вина – например шофьор, който след инцидента, е изпаднал в кратковременно или трайно разстройство на съзнанието и не може да бъде осъден от наказателен съд и респ. не може да му бъде наложено наказание. Това обаче не променя обстоятелството, че той е виновен и че виновността му е прогласена с акт на държавен орган, а именно прокуратурата. С постановлението за прекратяване може да бъде образувано гражданско производство, което, при успешно провеждане на иска, може да доведе до присъждане на парично обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Действително Гражданският процесуален кодекс, в своя чл. 300, предвижда, че единствено влязлата в сила присъда е задължителна за гражданския съд – т.е. след завеждането на иск за обезщетение, няма да е необходимо провеждането на доказване обстоятелствата по инцидента и вината на дееца. Постановлението за прекратяване, обаче единствено което съдържа констатация относно вината, може да се използва по време на гражданския процес и би допринесло за улеснение доказването основателността на иска за обезщетение. Също така може да бъде изискано присъединяването на документи и актове, събрани или постановени, по време на досъдебното производство и гражданският съд би следвало да не откаже, тъй като това би довело, както до процесуална икономия, така и до пълното и всестранно изясняване на обективната истина – една от целите на съдопроизводство и правосъдието.