Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

A posteriori

Изхождайки от натрупания опит.