Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Възникване на функцията на защита или какво трябва да знаем в случай на повдигане на обвинение

За да се установи извършено ли е престъпление, органите по разследване провеждат проверка. В случай, че са налице достатъчно данни за квалифициране на деянието като престъпление, то следва образуване на досъдебно производство. Досъдебното производство се разпределя на прокурор при Районната или Окръжната прокуратура, в зависимост от квалификацията и тежестта на деянието. Следва назначаването, от страна на наблюдаващия прокурор, и провеждането на процесуално-следствени действия, които имат за цел събирането на доказателства в посока доказване извършването на престъпно деяние. След набавянето на достатъчно доказателства за самоличността и авторството на извършителя, следва той да бъде привлечен като обвиняем чрез предявяването на постановление за привличане. Това е т.нар. предварително, неокончателно или работно обвинение. Впоследствие квалификацията на деянието може да бъде изменена, поради което следва да се състави и предяви ново обвинение, като разбира се, релевантно е последното от всички. Непосредствената задача на предявяването на обвинението е лицето (обвиняемият) да научи в какво е обвинен и да предприеме линия на защита. Дава се възможност на обвиняемия, задължително в присъствието на неговия защитник, да прочете внимателно постановлението, да декларира, че го разбира и е съгласен с написано, ако желае да направи изявление дали признава вината си, дали ще дава обяснения на по-късен етап и др., като задължително се връчва препис от това постановление. Следващият етап е провеждане на разпит на лицето, вече в качеството му на обвиняем – следва да се извърши незабавно. Под незабавно законът има предвид не само веднага, но и още нещо – разследващият орган няма право да предприема и извършва каквито и да е други процесуално-следствени действия с участието на обвиняемия докато не му е предявил обвинението. В противен случай, ще е налице съществено процесуално нарушение, което може да бъде използвано от адвоката в по-късен етап на съдебната фаза.

От момента на предявяването на постановлението за привличане на обвиняем възниква функцията на защитата. Тя е една от основните в наказателното производство, поради което стратегията на обвиняемия, впоследствие подсъдимия, и неговия защитник – адвокат, следва да бъде избрана след прецизен анализ на всички събрани по досъдебното производство материали. Предвид това и в случай, че сте лице – обвиняем, не се колебайте да потърсите квалифицирана помощ от адвокат, специализиран в наказателни дела с оглед спецификата на производството и тежестта на наказанията, които предвижда Наказателния кодекс.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по наказателно-правен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право.