Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Сключване на споразумение с прокуратурата

В наказателно-процесуалния кодекс е предвидена възможност да бъде сключено споразумение между обвиняемия и представителя на Прокуратурата на Република България. Със споразумението се признава вината на извършителя на деянието, за разлика от съкратеното съдебно следствие, където се признават фактите, на които се основават правните изводи на обвинението. За разлика от съкратеното съдебно следствие, подсъдимият може да е признал всички факти от обвинителния акт и въпреки това да се стигне до оправдателна присъда, докато при споразумението, това е невъзможно.

Може да бъде сключено най-рано при приключване на разследването – т.е. прокурорът внася предложение за сключване на споразумение в съда, компетентен да разгледа обвинителния акт и да образува наказателно дело. Тъй като споразумението се сключва между прокурора и подсъдимия, но се подготвя и обсъжда от прокурора и защитника, то участието на адвокат е задължително. В случай, че подсъдимия няма назначен свой такъв, то му се назначава служебен защитник за целите на производството и с цел избягване на съмнения около личността и действията на прокурора. Характерно е, че не е допустимо да бъде сключено споразумение при задочно производство – участието на прокурора, защитника и обвиняемия е задължително и предвидено в разпоредба на Кодекса. Нещо повече – съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението, което разбира се изисква неговото присъствие в съдебната зала. След провеждането на съдебното заседание, делото се прекратява, като съдът одобрява и утвърждава сключеното споразумение. Споразумението влиза в сила веднага и има действие на съдебен акт. Не подлежи на по-нататъшно разглеждане и обжалване, а определението, с което съдът го утвърждава, е окончателно.

Участието на адвокат в производството по сключване на споразумение с Прокуратурата, е задължително, поради което Ви съветваме да се обърнете към специалист в този клон на правото. В случай на невъзможност да наемете такъв, следва да знаете, че ще Ви бъде назначен служебен защитник, който да съблюдава правата и интересите Ви в процеса.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право.