Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Свържете се с нас :

гр. Варна 9000,
ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010
мобилен:        0888/246 119                        0886/188 407

ел.адрес: [email protected]