Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Реклама без нарушаване на Закона за защита на конкуренцията

Възможности за реклама без нарушаване на правилата на лоялната конкуренция и разпоредбите на Закон за защита на конкуренцията

 

Съществуват правила за извършване на лоялна реклама, която не би довела до производство пред КЗК, завършващо с налагане на имуществена санкция – глоба. В случай, че искате да популяризирате бизнеса си, съпътствайки предлагани стоки с други такива – подарък или с по-ниска стойност, то следва да имате предвид, че съгласно Закона за защита на конкуренцията и постановено решение на КЗК се забранява предлагането на безплатни стоки и услуги като добавка към направената покупка с изключение на случаите, когато добавката е рекламен предмет с минимална стойност, когато е предмет, прилежащ към купения продукт, или когато търговецът прави отбив от цената и дава по-голямо количество от същия продукт или услуга. За да се избегне нарушение е необходимо съпътстващата стока да се оценява на незначителна, спрямо основната стока, цена. Действително, доста противоречиво остава законовото понятие „значителна стойност” – според тълкуванието на КЗК стойността на обещаната или придружаващата стока „не трябва да надвишава десет пъти стойността на предлаганата стока или услуга” и кумулативно с това „да не е повече от пет минимални работни заплати за страната”. Всичко това обаче касае хипотезата, в която се предлага една основна стока и към нея – допълнителна, друга стока или услуга.

Под особен надзор от КЗК стоят рекламните игри – тези, в които компания, промотирайки свои продукт прави игра, в която се предлагат подаръци или отбив в цената на самия продукт. Ел.издание „capital.bg/biznes/…” дава пример с производителя и вносителя на разтворимите сокове „Танг”, при които въвеждането им на пазара е преминало през няколко етапа и в крайна сметка – санкционирано с 10 000 лева. При тази промоционална кампания, при покупката на 3 броя разтворими сокове „Танг” на обща стойност от 2.31 лева към него момент, са били предлагани 300 велосипеда (на стойност 175 лева единият от тях) и 200 чифта ролкови кънки (на стойност от 33 лева всеки един от тях).

Един от основните проблеми е, че материята е толкова sui generis /специфична/, че е особено трудно да има последователна практика и еднозначно тълкуване по казусите.

Трябва да се отбележи обаче, че решенията на Комисията за защита на конкуренцията често пъти, вследствие тълкуването на приложимите закони, са в смисъл, различен от предвиденото в закона. Така например е допустимо провеждането на реклама, но не и на такава, която води до нелоялна конкуренция. Атрактивната реклама води до покачване на покупките от потребителите, но според смисъла на закона, рекламата не трябва да бъде толкова провокативна и атрактивна, че единствено тя да е причината за закупуването на стоката. Това заключение прозира в едно от решенията на Комисията за защита на конкуренцията. Изводът е, че там, където се налага тълкуване на разпоредбите на закона и липсва ясна и изчерпателна правна регламентация, която да обхване всички възможни хипотези от обществения живот – там има възможност за санкциониране чрез налагане на глоба от КЗК.

 

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с общностното право относно защита на конкуренцията и картелното право .