Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация

В случай, че настъпи катастрофа или юридически формулирано ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация, при което водачът на колата с българска регистрация е виновен, пристигналият на място полицейски екип следва да състави Протокол за ПТП и АУАН /акт за установяване на административно нарушение/, съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата.

В Република България застраховката „гражданска отговорност“ е задължителна и следователно застрахователят на българския водач следва да покрие щетите на пострадалия. Следва да се изяснят въпросите на кого следва да се престира плащането – на украинския гражданин, на неговия застраховател ли или на гаранционния фонд в Република Украйна?

В случай че настъпи ПТП между МПС-та с българска регистрация и украинска регистрация, в което украинският водач, следва на първо място да се установи дали украинският автомобил разполага със застраховка „Гражданска отговорност“. В положителната хипотеза, пристигналият на място полицейски екип съставя АУАН на водача и протокол за ПТП с материални щети, в случай че няма пострадали лица. Българският водач следва да посети офис на обслужващата го застрахователна компания за извършване на оглед и изготвяне оценка на щетите. На база експертната оценка щетите следва да се изплатят от украинската застрахователна компания към пострадалия, което поражда редица вероятни обструкции, поради войната в Украйна.

В случай че за ПТП-то е виновен украинският гражданин и автомобилът няма застраховка „Гражданска отговорност“, то полицейски служители  съставят АУАН на водача, издават протокол за ПТП и българския водач предприема действия за извършване на оглед и изготвяне оценка на щетите от българската застрахователна компания. Документите следва да се предявят на Гаранционния фонд на Република България, който следва да изплати щетите на пострадалото лице, след което разполага с регресен иск към Гаранционния фонд на Република Украйна.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ при ПТП с материални или нематериални щети следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с деликтно право и обезщетения при ПТП.