Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Предоставяне на безлихвени кредити

Банки предоставят безлихвени кредити на физически лица

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Република България, обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД- 01- 124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за служители в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, 12 кредитни институции заявиха желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Това са следните търговски банки:

 • Алианц банк България
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет Банк
 • ОББ
 • Общинска банка
 • ПИБ
 • Райфайзен банк
 • Търговска банка Д
 • Уникредит Булбанк
 • ЦКБ
 • Юробанк България

 

Българската банка за развитие и заявилите участие кредитни институции извършват необходимите правни и фактически действия за постигане и сключване на финансовите споразумения, както и за създаването на необходимата организация в клоновите мрежи на банките.

Очаква се процедурата да бъде достъпна и съкратена, така че финансовият ресурс да достигне до пострадалите физически лица при максимално кратък срок.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от коронавирус COVID-19, e приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. Тя е част от предприетите кризисни мерки на българското правителство за защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение, датиращо от 13.03.2020 г. Те могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният предвиден срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период за кредитополучателите.