Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Енергетика и производство на електроенергия от ВЕИ

Във връзка със зачестилите случаи на неправомерно поведение на ЕРП /електроразпределителното предприятие/, надписване на сметки за минал период и отказ от заплащане на цялата произведена от фотоволтаични централи ел.енергия, нашият екип от адвокати в адвокатска кантора Томови в град Варна се е специализирал в този вид съдебни дела. Към настоящия момент нашите адвокати водещи дела срещу енергото и високите сметки за ток притежават обилна съдебна практика в сферата на енергетиката, включително и в полза на потребителите, отказващи да заплатят незаконно начислените им суми за ток.

 

В случай, че имате нужда от квалифициран и опитен адвокат срещу Енерго Про във Варна или региона, то е добре да знаете, че ние се занимаваме със следните дела в сферата на енергетиката:

  • Водене на производства пред съответния съд, КЕВР, КЗК и др. във връзка с нарушени права на производители на електроенергия от възобновяеми източници /Решение № Ц-33 от 14.09.2012 г. на ДКЕВР /сега КЕВР/.
  • Възстановяване на не дължимо платени такси за достъп до ел.преностната мрежа включително и по отменени решения на регулаторния орган КЕВР.
  • Процесуално представителство по дела срещу ЕРП за неправомерно начислени сметки за ел.енергия.
  • Консултации и процесуално представителство в дела срещу ЕРП за цена за достъп до енергийни съоръжения и дела за изкупуване на съоръжения от електропреносната мрежа.
  • Искове срещу ЕРП при отказ от присъединяване, продължително изключване на ел.захранването и напрежение, неотговарящо на изискванията на нормативната уредба.

 

Консултации във връзка с търговия на зелени сертификати /търгуеми удостоверения за производство на електроенергия от ВЕИ/, “feed-in tariff”, изготвяне на всички документи за пред АУЕР, цялостно менажиране на проекти, свързани с либерализирания пазар на ел. енергия, водене на преговори с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), НЕК и други.

Ако имате казус, свързан със високи сметки за ток, то Вие наистина имате нужда от добър адвокат срещу Енерго Про и неоснователно начислени сметки за ток във Варна, Добрич и региона. Адвокатите от нашия екип са с опит в делата срещу всички електроразпределителни дружества на територията на Република България.

В случай на нужда, то можете да се свържете със специалистите от адвокатска кантора Томови на телефон 0888/246 119 или на мейл [email protected], които ще Ви консултират и ще могат да поемат Вашия случай.