Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Правни аспекти на въпроса с таванските помещения в сграда

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО С ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА, В КОЯТО ИМА ТРИМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СЪСОБСТВЕНИЦИ, И ПРИ КАКЪВ РЕД

 

Предвид често спорния въпрос относно общите части на сградата, Върховният касационен съд постановява тълкувателно решение още през 1983 г., което е запазило своята правна сила и понастоящем.

Съгласно него, подпокривното пространство на сграда, притежавана в режим на етажна собственост (ЕС), което пространство обаче не е изградено като жилище, ателие, стая за творческа дейност, таванско складово помещение или друг самостоятелен обект, представлява обща част от сградата и в този смисъл е собственост, в идеална част, на всеки един от съсобствениците в етажната собственост. Същото не е изградено като самостоятелни обекти, тъй като не разполага с нужната височина, пространство и обем за изграждане на самостоятелни обекти, няма достъп до него посредством „редовна” стълба и е неизползваемо, освен като изолация между последната плоча и покрива и за достъп с цел ремонт до последния, то е обща част по естеството си и не може да се преустройва и разделя между етажните собственици.

Ако подпокривното пространство обаче има нужната височина, простор и обем за изграждане на складови помещения, стаи за творческа дейност или дори самостоятелни обекти – ателиета и др., както и ако могат да се обособят части с цел преминаване и същевременно има достъп до него по „редовна” стълба, то следва и дори трябва да се приеме, че това таванско помещение е обща част по предназначение, но същото може да бъде обособено в различни самостоятелни обекти, които да преминат във владение и собственост на различни лица – т.е. да бъдат предмет на разпореждане. Промяната може да бъде извършена с единодушното съгласие на всички собственици от ЕС, което може да бъде дадено както изрично – писмено или устно, така и мълчаливо, както и с договор за доброволна делба (но не и съдебна), както и при всички случаи – чрез преразпределение на идеалните части от общите части на сградата, така че да се придадат на съществуващите самостоятелни обекти новосъздадените такива.

Освен посоченото Тълкувателно решение на ВКС, съществува и изобилна практика на различните съдебни инстанции по въпроси, свързани с етажната собственост и подпокривни пространства с цел обособяване и продажба, така че не се колебайте, в случай че имате нужда от съвет от такъв характер, да се обърнете към адвокат, който има опит в тази насока, за да бъдат защитени Вашите права и законни интереси в цялост и ефективно.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за общите част в сграда, прилагането на ЗУЕС и др. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.