Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетение при смърт

При определяне на размера на претърпените неимуществени вреди съдът следва да съобрази, както събраните доказателства, така и с принципа за справедливост по чл.52 от ЗЗД. За справедливо е прието обезщетението, отчитащо действителния размер на моралните вреди. При настъпила смърт от значение са отношенията между пострадалия и претендиращите обезщетението негови близки, както и техните конкретни емоционални преживявания.

При смърт и предявен иск за обещетение за неимуществени вреди вследствие смъртта на близък човек, съдът разглежда и преценява всички вреди на претендиращия обезщетение, които вреди са пряка и непосредствена последица на увреждането. Следва да се съобразят възрастта на ищцовата страна, характера, продължителността и интензитета на изпитваните болки и страдания.

В случаите, когато се касае за родител, претендиращото обезщетение дете е понесло целия комплекс от негативни и травмиращи преживявания, свързани със смъртта на родител, лишаването, както от грижите на починалия за дома и близките си, както материални, така и морални, бил е тяхна опора. Приема се, че детето завинаги губи перспективата за нормален живот и семейство с двама родители. След смъртта на родител, за детето безвъзвратно се променя стереотипът и начинът на живот, след като от момента на своето раждане, поради нормално присъщото на биологичната връзка помежду им съдържание, детето най-осезателно и най-интензивно понася отрицателните последици от безвъзвратната загуба на родителя си. Завинаги детето е лишено от родителска грижа, обич, морална и материална подкрепа от баща си или майка си, такава на каквато всяко дете разчита от своите родители до навършване на определена възраст. Отчита се степента на близост в отношенията на привързаност и обич.

Тези неимуществени вреди не могат да бъдат компенсирани чрез имуществен еквивалент, но тъй като това е единствената форма за възмездяването им, съдът следва да присъди обезщетение в размер, който размер намира за справедлив и съответен на въведения от законодателя принцип за справедливост в чл.52 ЗЗД.

В случай, че има нещастен случай, свързан с Ваш близък, то най-добре е да се обърнете към адвокат, който се занимава с деликтно право и обезщетения, свързани с трудова злополука, ПТП/катастрофа/ или друг инцидент.