Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетение на пътниците при закъснение или отмяна на полет

Разпоредбите на Регламент /ЕО/ 261/2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 11.02.2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване на пътниците при закъснение или отмяна на полети, дава възможност за присъждане на парично обезщетение при предявяването на надлежен съдебен иск.

При сключен Договор за въздушен превоз по чл.65 от Закона за Гражданското въздухоплаване или на разговорен стил- закупуване на билет за самолетен полет, авиокомпанията поема задължението да осъществи въздушен превоз по определено направление, който следва да се осъществи с точно и  предварително определени начален час, както и час на завършване изпълнението на полета.

При промяна на изпълнението на полета, което включва, както неговата отмяна, така и промяна на началния час на изпълнение или часа на достигане на крайната дестинация, пътниците имат право на обезщетение за неимуществени вреди на основание чл.7 т.1 буква „а“, вр. чл.5, т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) №261/2004, както и на обезщетение за имуществени вреди/ако са настъпили такива/. Неимуществените вреди могат да представляват различни отрицателни емоции като безпокойство и неудобство, притеснения за семейството си и др., а имуществените вреди могат да се изразяват в разликата между стойността на билета по заместващото пътуване и стойността на билета по отменения полет /чл.12 от Регламент (ЕС) №261/2004/, нужда от наемане на кола и др.

По отношение отмяна на изпълнението на полета в параграф /7/ и в параграф /12/ от преамбюла на Регламента е ясно посочено, че всички задължения се поемат от въздушните превозвачи, като същите следва да информират пътниците за отменените полети преди времето за отлитане и освен това да им предложат разумно премаршрутиране, а ако не успеят да направят това следва да ги компенсират.

Отговорността на превозвача по регламента по отношение компенсацията на вредите отпада само, ако отмяната на полета става по извънредни обстоятелства, съгласно чл.5, §3 от регламента или когато пътниците са надлежно информирани от въздушния превозвач в предвидените сроковете.

С оглед спецификата на материята, уреждаща въздушния транспорт, за да се ангажира редовно и допустимо съдебно производство, е препоръчително да се ангажира адвокат за оказване на правна помощ за искане за обезщетяване на пътниците при закъснение или отмяна на полети.