Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Нужно ли е да се обърна към адвокат, ако съм претърпял ПТП ?

Адвокат може да представлява Вашите интереси ил интересите на ваш близък в случай на пътно-транспортно произшествие (ПТП) и да подаде иск за обезщетение относно пострадалите след инцидента/иск за материални или за наматериални щети/. Важно е да се има предвид, че адвокатът може да действа като представител на пострадалия и да му помогне в следните аспекти:
1. Оценка на обстоятелствата: Адвокатът ще изслуша и ще оцени ситуацията, ще разбере последиците от ПТП-то и ще Ви съветва за правата, които имате, включително възможността за предявяване на иск за обезщетение.
2. Представителство пред застрахователната компания: Адвокатът може да представлява пострадалия пред застрахователната компания на виновната страна и да предяви претенция за обезщетение. Той може да води преговори и да се бори за справедливо обезщетение за получените вреди.
3. Подготовка и подаване на съдебен иск при ПТП: Адвокатът може да помогне при подготовката на необходимите документи и материали, които са необходими за подаването на иск за обезщетение, както и да представи случая пред съда.
4. Съдебно представителство: В случай на необходимост от съдебно дело, адвокатът може да представлява Вас или Ваш близък пред съда и да работи за осигуряване на справедливо решение относно обезщетението.
Адвокатът при ПТП следва да е компетентен специалист, който може да ви предостави необходимата правна помощ и да защити интересите на пострадалия след пътно-транспортно произшествие.
Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан със застраховка ‘Гражданска отговорност’ или ‘Каско’, както и при каквито и да е казуси, свързани със застраховател и/или ПТП следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със застрахователно и деликтно право.