Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Неплатени щети по ‘Зелена Карта’

В последно време актуален стана проблема с няколко български застрахователя, които отказват да изплащат щети по застраховка ‘Зелена Карта’.

Пръв за проблема сигнализира „Националното бюро на българските автомобилни застрахователи“. Отношение по казуса има и Комисията за финансов надзор (КФН).

‘Зелена Карта’ е застраховка, чрез която един автомобил, който има сключена „Гражданска отговорност“ в една държава може да се движи из всички останали, като при възникване на щета или ПТП, полицата я покрива. За да се осъществи гореизложеното, гаранцията идва и от застрахователя и от местното бюро на системата, което плаща по предявени искове при отказ или невъзможност на застрахователя.
В случай, че застраховател откаже изплащане на щета, то кореспондента може да заведе претенция пред местното гаранционно бюро или да предяви съдебен иск.

В случай, че сте получили искова молба за обявяване на застрахователна полица за невалидна или имате претенция към застраховател, то най-добре е да се консултирате с адвокат, който се занимава със застрахователно право и има опит в претенции при ПТП.