Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Може ли застрахователната компания да изисква платеното от нея обезщетение за неимуществени вреди от виновния водач по застраховка ‘‘Гражданска отговорност‘‘ на автомобилистите?

В случай на застраховка за Гражданска отговорност (ГО), застрахователната компания може да плати обезщетение за неимуществени вреди, които са настъпили вследствие на действия на виновния водач. Неимуществените вреди обикновено включват различни видове увреждания или страдания, като например болка, физически страдания, временна или постоянна нетрудоспособност, душевни страдания и промяна на психиното състояние на пострадалия и др.

Застрахователната компания може да плати обезщетение за такива неимуществени вреди на пострадали лица, в съответствие с условията и ограниченията, посочени в застрахователната полица и съгласно Кодекс на застраховането. Обаче, в някои случаи обезщетението за неимуществени вреди може да бъде ограничено или да има определени изключения, които са определени в застрахователната полица или са предвидени от закона.

Ето защо е важно да се проверят условията на конкретната застрахователна полица и да се консултиратте с адвокат, занимаващ се със застрахователно или деликтно право, за да разберете конкретните права и задължения както на застрахователната компания, така и на водача на автомобила, който е участвал в инцидента.