Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Корекция на сметка за ток от енерго

В случай, че сте получили уведомление, че дължите голяма сума на електроразпределителното дружество, което обслужва имота Ви, то е добре да знаете:

 

Съществува трайно установена съдебна практика,  при която в свои Решения, Върховния Касационен Съд/ВКС/ е постановил, че електроразпределителното дружество няма право да коригира сметка на свои клиенти за минал период. Независимо дали се касае за „Чез България”, „Енерго Про Продажби” АД или  „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, то константната съдебна практика е категорична – не съществува правна възможност за лицензианта да коригира сметките на потребителите за минал период от време.

Най-често се касае за проверка от служители на електроразпределителното дружество, който са констатирали т.н. „шунт” или пък са открили „скрит” регистър в средството за търговско измерване/СТИ/, което всички ние наричаме електромер.

В болшинството от случаите, когато титуляра по партидата не присъства на проверката, констативния протокол/КП/ се подписва от свидетели, които не са служители на монополиста. Житейски често се получава, че потребителя разбира за проверката когато вече е изготвена сметката му за ток и той следва да я плати в кратък срок.

В случай, че се получили корекционна сметка от енерго дружество, то най-добре е да се консултирате с адвокат, за да Ви обясни какви са правата и възможностите Ви за обжалване на размера на сумата и какви са правата Ви пред съд.

Също така е небходимо да знаете, че съществува възможност да оспорите пред енергото въпросната сума, както и да отнесете вашата жалба до регулаторния орган – Комисия за енергийно и водно регулиране/КЕВР/, когато имате неоправдано голяма сметка за ток.