Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Контакти адвокатска кантора „Томови“

адвокат Елица Маркова
член на Адвокатска колегия – Варна
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/604 963

адвокат Михаил Томов
член на Адвокатска колегия – Варна
гр.София – ул.‘Витоша‘№1А, кантора 313
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

адвокат Весела Томова
член на Адвокатска колегия – Варна
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

адвокат Олга Томова
член на Адвокатска колегия – Варна
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

 юрисконсулт  Драгомир Райчев

гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. 052/603010

офис мениджър:
Йорданка Петкова, тел. 052/604 963
e-mail: [email protected]

 

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’
гр. Варна 9000, ул. „Презвитер Козма” №12
тел. : 0886/ 188 407
ел.адрес:  [email protected]

адрес на кантора гр.София:
гр.София 1000, бул.‘Витоша‘№1А, кантора 313
тел: 0888/246119
ел.адрес: [email protected]