Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Какво е деликт ?

Деликт (на латински език: delictum „ правонарушение“) е правен институт, произхождащ  от римското право. На български език ‘Деликт’ най-точно се превежда като непозволено увреждане.

При деликт за онзи, който го е извършил, същестува задължението да обезщети имуществено пострадалия за щетите, които е претърпял. При деликт(непозволено увреждане) съществува наказателна, административнонаказателната или гражданска отговорност на правонарушителя.

 

В случай, че сте претърпели непозволено увреждане, то най-добре е да се обърнете към опитен и добър адвокат, който да Ви консултира какви са Вашите възможности за ангажиране на отговорността на правонарушителя.