Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Защита на лица, пострадали при ПТП

Адвокат при ПТП /катастрофи/ във Варна – необходимост от специализирана правна помощ:

Адвокатската ни кантора се занимава с консултации относно сключване на застрахователни договори от всякакъв тип, с предявяване и уреждане на претенции пред застрахователни компании по сключени застраховки.
Адвокатската ни кантора е специализирана в този вид отношения, в процесуалното представителство относно най-различни откази на застрахователи по претенции, почиващи на описани изисквания към застрахованите в Общите условия на застрахователите, но противоречащи на императивни правни норми и на съдебната практика.

Адвокатската ни кантора анализира съдебната практика по дела от застрахователен характер и използва опита, за да защитава интересите на потребителите на застрахователни услуги.

Адвокат при катастрофа /ПТП/ във Варна, Добрич и региона Ви е необходим, за да защити най-добре законните права, които имате. По-долу сме изброили и някои от най-честите откази на застрахователни компании, при които можете да ни потърсите за получаване на специализирана помощ в областта на застрахователното право :

При сключена застраховка Каско на МПС:

 • Някои констатирани щети по застрахованото МПС не са в причинно-следствена връзка със събитието;
 • Щетите са настъпили през различни периоди и от разнородни събития, като застрахователя не е уведомяван за тях;
 • Водачът е напуснал ПТП-то без да уведоми КАТ;
 • МПС-то е било шофирано от неправоспособен водач или водач, неупълномощен по съответния ред;

При кражба на МПС:

 • Не са представени всички заключващи устройства на автомобила, а в полицата е посочено, че МПС-то се застрахова с повече от един ключ;
 • Има неизяснена собственост на автомобила (оказва се, че същият е издирван в друга държава и има претенция от друг собственик);
 • Алармената система е била неизправна или не е била включена;
 • Свидетелството за регистрация /малкия талон/ е бил оставен в отнетия автомобил Непредставено наказателно постановление за спиране на наказателното производство във връзка с кражбата на МПС;
 • МПС-то не е било представено за оглед при сключването или подновяването на застраховката или не е било маркирано по съответния ред;
 • Не е поставен имобилайзер, съгласно сключения застрахователен договор;
 • Твърдяна измама от застрахователя или умишлено причиняване на застрахователното събитие;
 • Непокрит/изключен/ риск по застрахователния договор;
 • Откази към имуществени застраховки на сгради, съоръжения, производствени цехове, и специализирана техника;
 • Некоректно заявени обстоятелства за застрахованото имущество или за настъпилото застрахователно събитие;
 • Представени извън срока документи/доказателства пред застрахователя;
 • Недоказан размер на настъпилите вреди по застрахователното събитие;

Адвокатската ни кантора се занимава и с:

 • Привличане и реализиране отговорност на застрахователя или на друг участник в ПТП при инцидент с пещеходец.
 • Защита при налагане на наказателна и административно-наказателна отговорност.
 • Уреждане на спорове при непокрит от застрахователя риск.

Квалифицирания Адвокат по ПТП по презумпция притежава опит и специфични знания. Той е необходим, защото може да види възможности, както и да предотврати възникването на спънки в казуса и да разреши възникналите вече проблеми.

В случай, че имате казус свързан с пътен инцидент и имате нужда от адвокат при катастрофи и за изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП във Варна, Добрич и региона, юристите от адвокатска кантора Томови биха могли да Ви консултират и/или да поемат вашия случай, след като се свържете с нас на телефон 0888/246 119 или на мейл [email protected]