Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Задочно производство по наказателни дела или защо да следим книжата на адреса си

Съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, извън случаите на обвинение за тежко престъпление /такова, за което се предвижда наказание лишаване от свобода за пет или повече години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна/, е допустимо съдът да разгледа едно наказателно дело от общ характер и в отсъствието на обвиняемия, когато:

  1. този ред за разглеждане на делото да не е пречка за разкриване на обективната истина;
  2. подсъдимият да не е намерен на посочения от него адрес или да е променил същия, без да уведоми съответния орган;
  3. местоживеенето му в страната да не е известно и след щателно издирване да не е установено;
  4. подсъдимият да е редовно призован, да не е посочил уважителни причини за неявяването си и да е изпълнена процедурата по чл. 254, ал. 4 НПК;
  5. подсъдимият да се намира извън пределите на страната и

а/ местоживеенето му да не е известно;

б/ да не може да бъде призован по други причини;

в/ да е редовно призован и да не е посочил уважителни причини за неявяването си.

В тези случаи се налага наказание и то следва да бъде изпълнено, дори и в случай, че осъденият не е наясно, че се е състоял процес и в неговия край, той е осъден. Наказанията могат да бъдат различни – от изтърпяване на наказание, условна присъда и др., до налагане на имуществена санкция – глоба. Възможността за възстановяване на положението от преди произнесената присъда, е да бъде направено искане за възобновяване на наказателното дело. Съгласно НПК, задочно осъденият може да направи искане за възобновяване на делото в 6-месечен срок от узнаване на присъдата поради неучастието си в наказателното производство. Разбира се, ако не е обективиран в документ фактът на научаването /като съобщение от бюро Призовки например/, то той следва да бъде предявен с искането за възобновяване и впоследствие доказан. Особеност е, че наказателното дело, макар и да наказателната отговорност да е лична и да се погасява със смъртта на дееца, може да бъде възобновено и след смъртта на осъдения. Искането не спира изпълнението на присъдата, освен в случаите, когато съдът постанови друго. Производството по възобновяване може да завърши с акт, с който съдът да отмени присъдата или решението изцяло или отчасти, както и да ги измени или да постанови нова присъда. Всичко това е възможно да се случи, ако сте български гражданин, който не е открит, не следи пощата и книжата си по постоянния си адрес (този по лична карта), живее извън пределите на Р.България и не е посочил съдебен адрес в страната, както и когато не е известно в коя държава живее или на кой адрес и след щателно издирване не може да бъде установен. Описаното по-горе води до извода, че съществува начин да бъде преодоляно действието на един акт, постановен при отсъствието на обвиняем/подсъдим, но при всички случай, предвид спецификата на казуса и процесуалния ред, следва да се обърнете към адвокат, специализиран в наказателно право.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация . За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право.