Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Връчване на заповед за изпълнение

Надлежното връчване на издадена заповед за изпълнение (включително заповед по чл. 410 ГПК) е гаранция за защита правата на длъжника в изпълнителното производство. Това връчване е и една от предпоставките за влизане в сила на заповедта и за издаване на изпълнителен лист въз основа на нея. Връчването следва да бъде осъществено според общите правила на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за връчване на съобщения и съдебни книжа.

За да се приеме за редовно призоваването по предвидения в чл.47 ГПК способ, е необходимо: 1/ ответникът да не може да бъде намерен на посочения адрес;

2/ да не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението;

3/ да бъде залепено уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея, а когато има достъп до пощенската кутия уведомление следва да се пусне и в нея;

4/ в уведомлението да е посочено къде са оставени книжата и че могат да бъдат получени в двуседмичен срок от залепване на уведомлението;

5/ адресът, на който лицето е търсено и където е залепено уведомлението да е неговата адресна регистрация и

6/ адресатът да не се яви в двуседмичен срок от залепване на уведомлението за получаване на книжата.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация