Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатска кантора „Томови“ – гр.Варна

В първоначалния си вариант адвокатската ни кантора е основана през 1998 г. С течение на годините, кантората разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Предоставяме квалифицирани правни услуги на български, английски и руски език.