Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Автентичност на саморъчното завещание

Доказване на автентичността на саморъчно завещание

 

В гражданското право са познати два вида завещания – саморъчно, което трябва да е изготвено от завещателя, който сам писмено обективира волята си за разпореждане със собственото си имущество в случай на смърт, и нотариално завещание, което се изготвя от нотариус, обикновено под диктовка на завещателя, макар и ВКС да се произнесе, че такова изискване не е закрепено в нормативната база.

Въпроси, относно начина на доказване, пораждат случаите на оспорване на направеното саморъчно завещание. Как се доказва в един евентуален съдебен процес кой всъщност е авторът на изготвеното завещание ? Правилата на съдебната практика сочат, че се назначава съдебно-графологическа експертиза, в която се поставя задача на вещото лице да установи принадлежи ли почеркът на лицето, което се е подписало най-долу на завещанието като негов автор. Използват се също така и т.нар. „свободни” сравнителни образци – това са документи, съставени от лицето, чийто почерк се изследва, преди иницииране на производството и независимо от възникналия между страните спор. Обичайно това са писма, бележки, дневници, тъй като се счита, че те са съставени без да се полага умишлено усилие за изкривяване или наподобяване на почерка на някой друг. Разбира се, противната страна може да се опита да внесе съмнение в сравнителния материал, използван за изготвянето на експертизата, но това не е достатъчно, за да не бъде същата приета от съда като годно доказателство в производството. Едно подобно твърдение следва да бъде подплатено от проведено насрещно доказване, в което да се използва например сравнителен материал, за който несъмнено е установено, че произхожда от завещателя.

Във всички случаи, ако сте в хипотезата на иницииран вече съдебен процес или бъдещ такъв, не се колебайте да се обърнете към адвокат, занимаващ се с гражданско право, който да защити Вашите права и законни интереси в зависимост от правната хипотеза и спор.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за завещанията. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, специализиран в гражданското право.