Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Таксите на ЧСИ се събират от взискателя и се възлагат на длъжника

Таксата е е частно вземане на ЧСИ като възнаграждение за положения от него труд и според правилото на чл.79, ал.2 от ГПК са дължими от длъжника. Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.2 ГПК таксите се събират от взискателя и се възлагат на длъжника. Само по изключение е предвидено те да бъдат събирани от съдебния изпълнител със заповед по чл. 410 ГПК. При изчисление на размера на паричното вземане, съобразно т.4 от забележките към чл. 26 ТТРЗЧСИ, от него се приспадат авансово заплатените такси. Друго приспадане от самата такса по чл. 26 ТТРЗЧСИ не се дължи.

Съобразно указанията, дадени в т.11 от ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, таксите само по изключение се събират принудително от длъжника, а по правило се събират от взискателя и се възлагат на длъжника. 

Пропорционалната такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ не се дължи авансово от взискателя, а се събира върху вече събрана сума и съгласно чл. 79, ал. 1 от ГПК е за сметка на длъжника.

В случаите, когато взискателят е обявен за купувач на имота, същият дължи внасянето на таксата по т. 26 ТТРЗЧСИ в полза на ЧСИ. Тази такса е дължима от взискателя, макар и не авансово, като се определя при разпределението.

 В случай, че имате въпроси относно изпълнителни дела при Частен Съдебен Изпълнител или Държавен Съдебен Изпълнител, то най-добре е да се обърнете към квалифициран адвокат, който се занимава със Съдебно изпълнение.