Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

При противоречие между изявления на жалбоподател и служебен адвокат, изявлението на служебния защитник дерогира ли това на жалбоподателя?

В светлината на принципа за справедливост на правото, тъждествен на принципа за законността, при противоречие между изявленията на жалбоподател и служебен адвокат, досежно надлежния ответник по делото, изявлението на служебния защитник дерогира ли това на жалбоподателя?

Различия в изложеното от страната и нейния особен представител относно надлежния ответник по иск с правно основание чл. 2 ЗОДОВ не представлява нередовност на искова молба.

В случай, че уточнението е направено от особения представител след твърденията на ищеца, следва да се зачете изложеното от особения представител:

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретар и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ ч. гр. дело №3127/2018 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно определение №109/18.4.2018 г. по ч.гр.д.№139/2018 г. по описа на Великотърновския апелативен съд, г.о.

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно определение №109/18.4.2018 г. по ч.гр.д.№139/2018 г. по описа на Великотърновския апелативен съд, г.о.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове:

Тълкувателно решение № 5/2013 от 15.06.2015 г. по тълк. д. № 5/2013 г.

Докладчик: съдия Марио Първанов Легитимиран ли е съдът да представлява държавата по искове за вреди по чл. 2 ЗОДОВ и в кои случаи?

.