Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетение при закъснял или анулиран полет

Съгласно европейското законодателство, което е имплементирано и задължително за приложение и в България, както и в много други европейски страни, всеки пътник, чийто полет е бил отменен или е закъснял, или му е бил отказан достъп до борда на самолета, или са го били настанили в по-ниска класа, в сравнение със заплатената, има право на обезщетение от самолетната компания, оператор на полета.

Обществените отношения, възникнали по повод на този вид обезщетения, се регулират от Регламент № 261 от 2004 г. Същият предвижда различен размер на обезщетенията в зависимост от дължината на планирания полет и в зависимост от основанието за изплащане на обезщетение.

Имате право да претендирате обезщетение във всички случай на:

  • Отказан достъп до борда на самолета – в зависимост от разстоянието – сума от 250 до 600 евро.
  • Отмяна на полет – в този случай че констатира закъснение, защото авиокомпанията следва да Ви насочи към заместващ полет, до излитането на който започва да се трупат часове на закъснение. В зависимост от разстоянието на първоначалния (отменен) полет, както и броят на часовете закъснение, обезщетението може да варира от 125 евро до отново 600 евро на човек (ако сте група или семейство).
  • Закъснение на полет – тук отново ръководни са разстоянието, което възнамерявате да прелетите, както и продължителността на закъснението, като размерът на възможното обезщетение отново се разпростира в границите от 250 до 600 евро.

Има хипотези, при които на пътника се полага едновременно с обезщетението, също и възстановяване стойността на билета или предоставяне на друг, заместващ самолетен билет, възстановяване на стойността на отменения полет, така и на свързващите и др.

Следва да знаете, че в случай на оставане на някое летище, чакайки да дойде време за вашия нов полет, авиокомпанията по чиято вина имате непланиран престой и забавяне, е длъжна да Ви поеме и осигури храна и напитки на определена стойност, настаняване в хотел (ако се налага), включително и превоз от летището до хотела, както и два безплатни телефонни разговора, в т.ч. може и телефакс или и-мейл.

Посоченият по-горе Регламент определя и реда за предявяване на претенции за изплащане на обезщетения, съгласно който първоначалната жалба следва да бъде насочена до Органа, определен от държавата за отговорен по прилагането на нормативната уредба. За България това е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. В случай, че не постъпи отговор след депозирането на жалба срещу авиопревозвача, то пред Вас се отваря правната възможност за завеждане на иск пред съд. При всички случаи обаче, е по-добре да се обърнете към адвокат с оглед спецификата на материята и сложността на гражданския процес.