Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Задължение за гледане и издръжка

Длъжникът по договора за издръжка и гледане дължи изпълнение на задължението си в пълен обем, съобразно нуждите на прехвърлителя т.е. длъжника е длъжен, за да изпълни точно, да осигури в натура и онези нужди от издръжка и гледане, които не са били налице в момента на сключване на договора.

Приобретателят по алеаторния договор за издръжка и гледане е длъжен да престира издръжка и гледане на прехвърлителя, която да съответства на всичките му нужди, като грижите следва да бъдат предоставяни в техния пълен обем и съдържание, което е необходимо ./Решение № 1014 / 20.12.1999 г. по гр.д. № 550 / 1999 г. , II г.о. на ВКС, Решение № 70 / 05.07.2011 г. По гр.д. № 612 / 2010 г., Ill г.о. на ВКС, Решение № 216 / 23.06.1996 г. по гр.д. № 636 / 1995 г., II г.о., Решение № 653 / 08/07/2002 г. по гр.д. № 295/2002 г., II г.о./

Задължението за гледане и издръжка е единно, неделимо и следва да се осъществява чрез престиране на грижи и издръжка ежедневно, непрестанно, непосредствено и в пълен обем, докато е необходимо /Решение № 1272 / 03.02.2009 г. на ВКС по гр.д. № 3441 / 2007 г., IV г.о., решение № 1159/28.10.1994 г., II г.о./.

В случай, че имате казус, свързан с договор за гледане и издръжка, то най-добре е да се обърнете за консултация към адвокат, който се занимава с тази сфера на правото.