Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

(Български) Вещно право – движими и недвижими вещи

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.