Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Право на пребиваване в Република България

В случай, че сте чужденец и желаете да се установите в България, то е необходимо да имате предвид следните неща:

Имате право да пребивавате на територията на Република България до 90 дни за всеки период от 180 дни т.е. за всеки 6 месеца, Вие може да стоите в Република България, след което сте длъжни да напускате пределите на страната с оглед спазване на законодателството.

В случай, че сте с произход на държава, която не е членка на ЕС, то можете да кандидатствате за придобиване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване. Разликата между двете се свежда до необходимостта да сте живели 5 години на територията на страната, за да имате право да кандидатствате за постоянно пребиваване.

В случай, че сте гражданин на Украйна, Вие имате право да се възползвате от облекчените условия за безвизов престой на територията на България за период от 90 дни на всеки 180 дни. Това е така вследствие на сключено споразумение за либерализиране на визовия режим. Необходимо е да притежавате паспорт, носещ Вашите биометрични данни, за да се възползвате от това облекчение. Що се касае за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване, за украински граждани задължително е притежаването на виза „Д”. Тя дава право за многократно влизане на територията на Р.България, като заявлението за нея се подава в дипломатическите и консулските представителства на България по постоянното местоживеене на кандидата или в акредитираните от държавата представителства, намиращи се в близки държави. Срокът за отговор при  издаване на виза е между 30 и 40 дни. Необходимо е обаче също така да бъдат изпълнени още изисквания, изрично изброени от законодателя.

 

Нашата кантора може да Ви окаже съдействие при:

  • Консултиране съобразно Вашия произход и притежаваните от Вас документи;
  • Подготвяне на заявление и последващи документи за кандидатстване за разрешение за пребиваване (дългосрочно или постоянно);
  • Консултиране в случай на хипотеза „Член на семейството на гражданин на ЕС” относно необходимите в този случай документи;
  • Консултация съобразни националното законодателство на Р.България и европейските Директиви и Регламенти по отношение условията за пребиваване в страната;